'A faded memory', 2009, ett konstverk av Joakim Blomquist

A faded memory, 2009

Storlek:

70 x 106 x 2 cm

Edition:

3

Pris:

28 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.