'A', 2020, ett konstverk av Åsa Landström
A, 2020

Teknik:

Storlek:

Edition:

Oil

170 x 180 x 5 cm

Unikt

Oil on canvas

Transport och andra avgifter kan tillkomma.