'Moln/dova färger', 2021, ett konstverk av Liisa Hedin

Moln/dova färger, 2021

Teknik:

Acrylic

Edition:

Unikt

Transport och andra avgifter kan tillkomma.