'54 IV / V ', 2018, ett konstverk av Olle Borg
54 IV / V , 2018

Teknik:

Storlek:

Edition:

Pris:

Oil, Aluminium

105 x 105 cm

Unikt

72 000 SEK

Transport och andra avgifter kan tillkomma.