'- 46. Untitled', ett konstverk av Marcus Liedholm

- 46. Untitled

Storlek:

48 x 56 cm

Edition:

Unikt

Pris:

Värde 3 600 SEK

Mer från Årsutlottning 2020
8 jun
'- 54. Untitled', ett konstverk av Kjell A Nilsson
'- 53. Untitled ', ett konstverk av Kia Kinell
'-Månadsvinst maj 23-', ett konstverk av Kim Stensland
'58. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'57. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- Månadsvinst juli 2020 - Miró', 2020, ett konstverk av Jules Pansu
'- 55. Untitled', ett konstverk av Jutta Votteler
'- 51. Picasso', ett konstverk av Jules Pansu
'- 56. Untitled', ett konstverk av Juan Cano
'- 48. Untitled', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'- 47. Free ticket', ett konstverk av Lorentz Creutz
'- 46. Untitled', ett konstverk av Marcus Liedholm
'- 45. Bön för naturen', ett konstverk av Margareta Helin
'- 49. Untitled ', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 44. Untitled', ett konstverk av Mikaela Puranen
'- 35. Café', ett konstverk av Orjan Sätre
'- 34. Untitled', ett konstverk av Olof Behrens
'- 33. Untitled', ett konstverk av Robert Lucander
'- 38. Det strävsamma paret', ett konstverk av Harry Oxenblå
'28. Hustaken', ett konstverk av Eric Becker
'- 29. Väktare', ett konstverk av Ulf Ekberg
'- 30. Untitled', ett konstverk av Stina Wirsén
'- 31. Untitled', ett konstverk av San Lundberg Vikström
'40. Non-violence', ett konstverk av Carl Fredrik Reuterswärd
'41. Untitled', ett konstverk av Marcel Strüwer
'- 32. Julia on the roof', ett konstverk av Richard Ryan
'27. Untitled', ett konstverk av Clemens Briels
'- 39. Untitled', ett konstverk av Guy Faucher
'- 36. Untitled', ett konstverk av IRON
'- 37. Bela Bartok', ett konstverk av Bengt Wallberg
'26. Untitled', ett konstverk av Thomas Wahlström
'- Teknik: Artprint', ett konstverk av Mimmi Blomqvist
'15. Systrar', ett konstverk av Cecilia Lundgren
'16. Untitled', ett konstverk av Björn Ekegren
'1. Colours', ett konstverk av Andreas Lundberg
'7. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'12. Untitled', ett konstverk av Anchana Chareeapaporn
'2. Ljuset', ett konstverk av Anita Danielsson
'- 17. Untitled', ett konstverk av Carmen Chor
'3. Fragile Ocean', ett konstverk av Anna Handell
'9. Untitled', ett konstverk av Anders Hultman
'13. Jazz', ett konstverk av Arne Andersson
'- Ansikte - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'10. Untitled', ett konstverk av Annica Johansson
'5. Untitled', ett konstverk av Angelica Wiik
'4.Untitled', ett konstverk av Anna Bäckström
'6. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'- Månadsvinst augusti 2020 ', 2020, ett konstverk av Blaziuz
'- 23. Pippi', ett konstverk av IRON
'- Månadsvinst oktober 2020 - Kvinna - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'24. Untitled', ett konstverk av Ingvor Green
'14. Dans', ett konstverk av Ulf Ekberg
'11. Untitled', ett konstverk av Berit Tuvesson
'- 8. Untitled', ett konstverk av Bobo Wallmansson
'- 54. Untitled', ett konstverk av Kjell A Nilsson
'-Månadsvinst maj 23-', ett konstverk av Kim Stensland
'57. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 55. Untitled', ett konstverk av Jutta Votteler
'- 56. Untitled', ett konstverk av Juan Cano
'- 47. Free ticket', ett konstverk av Lorentz Creutz
'- 45. Bön för naturen', ett konstverk av Margareta Helin
'- 44. Untitled', ett konstverk av Mikaela Puranen
'- 35. Café', ett konstverk av Orjan Sätre
'- 33. Untitled', ett konstverk av Robert Lucander
'28. Hustaken', ett konstverk av Eric Becker
'- 30. Untitled', ett konstverk av Stina Wirsén
'40. Non-violence', ett konstverk av Carl Fredrik Reuterswärd
'- 32. Julia on the roof', ett konstverk av Richard Ryan
'- 39. Untitled', ett konstverk av Guy Faucher
'- 36. Untitled', ett konstverk av IRON
'26. Untitled', ett konstverk av Thomas Wahlström
'15. Systrar', ett konstverk av Cecilia Lundgren
'1. Colours', ett konstverk av Andreas Lundberg
'12. Untitled', ett konstverk av Anchana Chareeapaporn
'- 17. Untitled', ett konstverk av Carmen Chor
'9. Untitled', ett konstverk av Anders Hultman
'13. Jazz', ett konstverk av Arne Andersson
'10. Untitled', ett konstverk av Annica Johansson
'4.Untitled', ett konstverk av Anna Bäckström
'- Månadsvinst augusti 2020 ', 2020, ett konstverk av Blaziuz
'- Månadsvinst oktober 2020 - Kvinna - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'14. Dans', ett konstverk av Ulf Ekberg
'- 8. Untitled', ett konstverk av Bobo Wallmansson
'- 53. Untitled ', ett konstverk av Kia Kinell
'58. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- Månadsvinst juli 2020 - Miró', 2020, ett konstverk av Jules Pansu
'- 51. Picasso', ett konstverk av Jules Pansu
'- 48. Untitled', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'- 46. Untitled', ett konstverk av Marcus Liedholm
'- 49. Untitled ', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 34. Untitled', ett konstverk av Olof Behrens
'- 38. Det strävsamma paret', ett konstverk av Harry Oxenblå
'- 29. Väktare', ett konstverk av Ulf Ekberg
'- 31. Untitled', ett konstverk av San Lundberg Vikström
'41. Untitled', ett konstverk av Marcel Strüwer
'27. Untitled', ett konstverk av Clemens Briels
'- 37. Bela Bartok', ett konstverk av Bengt Wallberg
'- Teknik: Artprint', ett konstverk av Mimmi Blomqvist
'16. Untitled', ett konstverk av Björn Ekegren
'7. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'2. Ljuset', ett konstverk av Anita Danielsson
'3. Fragile Ocean', ett konstverk av Anna Handell
'- Ansikte - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'5. Untitled', ett konstverk av Angelica Wiik
'6. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'- 23. Pippi', ett konstverk av IRON
'24. Untitled', ett konstverk av Ingvor Green
'11. Untitled', ett konstverk av Berit Tuvesson
'- 54. Untitled', ett konstverk av Kjell A Nilsson
'57. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 55. Untitled', ett konstverk av Jutta Votteler
'- 48. Untitled', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'- 49. Untitled ', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 34. Untitled', ett konstverk av Olof Behrens
'28. Hustaken', ett konstverk av Eric Becker
'- 31. Untitled', ett konstverk av San Lundberg Vikström
'41. Untitled', ett konstverk av Marcel Strüwer
'- 36. Untitled', ett konstverk av IRON
'- Teknik: Artprint', ett konstverk av Mimmi Blomqvist
'1. Colours', ett konstverk av Andreas Lundberg
'2. Ljuset', ett konstverk av Anita Danielsson
'9. Untitled', ett konstverk av Anders Hultman
'- Ansikte - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'6. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'- Månadsvinst oktober 2020 - Kvinna - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'11. Untitled', ett konstverk av Berit Tuvesson
'- 53. Untitled ', ett konstverk av Kia Kinell
'- Månadsvinst juli 2020 - Miró', 2020, ett konstverk av Jules Pansu
'- 51. Picasso', ett konstverk av Jules Pansu
'- 47. Free ticket', ett konstverk av Lorentz Creutz
'- 45. Bön för naturen', ett konstverk av Margareta Helin
'- 35. Café', ett konstverk av Orjan Sätre
'- 38. Det strävsamma paret', ett konstverk av Harry Oxenblå
'- 30. Untitled', ett konstverk av Stina Wirsén
'- 32. Julia on the roof', ett konstverk av Richard Ryan
'- 39. Untitled', ett konstverk av Guy Faucher
'26. Untitled', ett konstverk av Thomas Wahlström
'15. Systrar', ett konstverk av Cecilia Lundgren
'7. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'- 17. Untitled', ett konstverk av Carmen Chor
'13. Jazz', ett konstverk av Arne Andersson
'5. Untitled', ett konstverk av Angelica Wiik
'- 23. Pippi', ett konstverk av IRON
'14. Dans', ett konstverk av Ulf Ekberg
'-Månadsvinst maj 23-', ett konstverk av Kim Stensland
'58. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 56. Untitled', ett konstverk av Juan Cano
'- 46. Untitled', ett konstverk av Marcus Liedholm
'- 44. Untitled', ett konstverk av Mikaela Puranen
'- 33. Untitled', ett konstverk av Robert Lucander
'- 29. Väktare', ett konstverk av Ulf Ekberg
'40. Non-violence', ett konstverk av Carl Fredrik Reuterswärd
'27. Untitled', ett konstverk av Clemens Briels
'- 37. Bela Bartok', ett konstverk av Bengt Wallberg
'16. Untitled', ett konstverk av Björn Ekegren
'12. Untitled', ett konstverk av Anchana Chareeapaporn
'3. Fragile Ocean', ett konstverk av Anna Handell
'10. Untitled', ett konstverk av Annica Johansson
'4.Untitled', ett konstverk av Anna Bäckström
'- Månadsvinst augusti 2020 ', 2020, ett konstverk av Blaziuz
'24. Untitled', ett konstverk av Ingvor Green
'- 8. Untitled', ett konstverk av Bobo Wallmansson
'- 54. Untitled', ett konstverk av Kjell A Nilsson
'- Månadsvinst juli 2020 - Miró', 2020, ett konstverk av Jules Pansu
'- 48. Untitled', ett konstverk av Lisa Rinnevuo
'- 49. Untitled ', ett konstverk av Jacob Pedersen
'28. Hustaken', ett konstverk av Eric Becker
'40. Non-violence', ett konstverk av Carl Fredrik Reuterswärd
'27. Untitled', ett konstverk av Clemens Briels
'- Teknik: Artprint', ett konstverk av Mimmi Blomqvist
'7. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'- 17. Untitled', ett konstverk av Carmen Chor
'10. Untitled', ett konstverk av Annica Johansson
'4.Untitled', ett konstverk av Anna Bäckström
'- Månadsvinst oktober 2020 - Kvinna - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'- 53. Untitled ', ett konstverk av Kia Kinell
'- 55. Untitled', ett konstverk av Jutta Votteler
'- 56. Untitled', ett konstverk av Juan Cano
'- 35. Café', ett konstverk av Orjan Sätre
'- 38. Det strävsamma paret', ett konstverk av Harry Oxenblå
'- 31. Untitled', ett konstverk av San Lundberg Vikström
'- 32. Julia on the roof', ett konstverk av Richard Ryan
'- 37. Bela Bartok', ett konstverk av Bengt Wallberg
'16. Untitled', ett konstverk av Björn Ekegren
'2. Ljuset', ett konstverk av Anita Danielsson
'13. Jazz', ett konstverk av Arne Andersson
'6. Untitled', ett konstverk av Andreas Lundberg
'24. Untitled', ett konstverk av Ingvor Green
'-Månadsvinst maj 23-', ett konstverk av Kim Stensland
'57. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 47. Free ticket', ett konstverk av Lorentz Creutz
'- 45. Bön för naturen', ett konstverk av Margareta Helin
'- 34. Untitled', ett konstverk av Olof Behrens
'- 29. Väktare', ett konstverk av Ulf Ekberg
'41. Untitled', ett konstverk av Marcel Strüwer
'- 36. Untitled', ett konstverk av IRON
'15. Systrar', ett konstverk av Cecilia Lundgren
'12. Untitled', ett konstverk av Anchana Chareeapaporn
'9. Untitled', ett konstverk av Anders Hultman
'- Ansikte - trä', ett konstverk av Isabella Fernadez
'- Månadsvinst augusti 2020 ', 2020, ett konstverk av Blaziuz
'14. Dans', ett konstverk av Ulf Ekberg
'- 8. Untitled', ett konstverk av Bobo Wallmansson
'58. Untitled', ett konstverk av Jacob Pedersen
'- 51. Picasso', ett konstverk av Jules Pansu
'- 46. Untitled', ett konstverk av Marcus Liedholm
'- 44. Untitled', ett konstverk av Mikaela Puranen
'- 33. Untitled', ett konstverk av Robert Lucander
'- 30. Untitled', ett konstverk av Stina Wirsén
'- 39. Untitled', ett konstverk av Guy Faucher
'26. Untitled', ett konstverk av Thomas Wahlström
'1. Colours', ett konstverk av Andreas Lundberg
'3. Fragile Ocean', ett konstverk av Anna Handell
'5. Untitled', ett konstverk av Angelica Wiik
'- 23. Pippi', ett konstverk av IRON
'11. Untitled', ett konstverk av Berit Tuvesson