'16(Versions#94)', 2016, ett konstverk av Per Mårtensson
16(Versions#94), 2016