Yvonne Thörnqvist

Yvonne Thörnqvist

Jag arbetar i vitt skilda material, allt från papper till brons. Mestadels skulptur men även måleri. Jag arbetar i en tradition där form är lika viktigt som innehållet. Jag söker ett starkt uttryck i en enkel skepnad. Ofta blir mina verk mångtydiga och associativa.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack, HDK-Valand

Verksam

Västerlanda