Yvonne Nimar

Yvonne Nimar

Arbetar i olika material såsom lera, sten, brons, betong, papper mm. Utfört flera offentliga utsmyckningar.

Antal besökare

1 713

Verksam

Sverige