Vilma Hammare

Vilma Hammare

Vilma Hammare (f. 1995) är uppvuxen i Stockholm och är för närvarande student på kandidatprogrammet för Konst vid Konstfack.

Antal besökare

3 321

Antal verk till salu

19

Konst av Vilma Hammare