Ulrika Segerberg

Ulrika Segerberg

Jag är Ulrika Segerberg, född i Eskilstuna 1976 och uppvuxen på en spikrak gata i Västerås utkanter. Utbildad i Amsterdam på Gerrit Rietveld Academie 1997-2001. Sedan dess är jag verksam i Berlin. Mina verk tar ofta avstamp ur någon form av existerande berättelse eller bildvärld; antikens och nordens myter, ryska folksagor, moderna skrönor. Berättelser och myter fungerar som språngbrädor. De katapulterar oss in i rum dit vi förut inte haft tillträde. Bilder, former och symbolers förhållande till språket intresserar mig. Mellan tanke och material söker jag en tredje nivå, ett visuellt språk som drar sig undan en entydig tolkning. Det sista året ligger fokus framför allt på teckning och måleri men jag jobbar även med skulptur, installationer och offentlig gestaltning. Vid sidan om det visuella arbetet skriver jag sånger och sjunger i den elektroniska duon MATKA. Tillsammans med min kollega Katrin Plavcak spelar jag på symaskin och rappar i M.O.G. (Mothers of God).

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Berlin