Torbjörn Östman

Torbjörn Östman

TORBJÖRN ÖSTMAN MÅLAR knappast människor eller hus. Men inte heller fullständigt abstrakt. Motiven är i stället ofta abstraktioner av naturliga processer: erosion, eld, vågor, eruptioner. vindrörelser… Ögonblickliga summeringar av stämningar och upplevelser. – – –

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Antal besök

2 333

Medlem i SKF Konstnärshuset