Tomas Rydh

Tomas Rydh

Tomas Rydh, f. 1956 i Linköping Utbildad vid Konstfackskolan i Stockholm. Verksam i Kolboda söder om Kalmar. Tomas arbetar framförallt med skulpturer i mixed me- dia, men också med akrylmåleri och tuschteckning. I sitt bildskapande bläddrar han i sin minnesbank. Hans bilder kan ses som drömska, poetiska uttryck från en gången tid, men även en kommentar till nutiden. Ma- teriella ting som återgår till naturen ; I det rostiga ryms också det vackra.