Susanne Nyholm

Susanne Nyholm

Susanne Nyholm har varit verksam som konstnär sedan slutet på 1970-talet och har haft många utställningar både nationellt och internationellt. I centrum för Susanne Nyholms konstnärskap finns mötet människor emellan. Samspel och harmoni där individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Bilder som förmedlar tal, tankar och förnimmelser. Färgen appliceras och med flytande lätthet blandas de olika teknikerna, tusch, akryl och akvarell. Människorna i bilderna fungerar som figuranter i ett skådespel regisserat av konstnären. De befäster en erövrad position i en pågående process. Bildspråket har en rumslig prägel i en urban och ofta internationell miljö. När man närmar sig Susanne Nyholms bildvärld får man gärna av uppfattningen att bilderna både innehåller humor och tragik. Det är gestalter, som på ett poetiskt sätt träder fram i olika situationer. Som betraktare kan man söka sig in i verket, upptäcka den mångfald som döljer sig i det och söka sig mot de känslor man vill hålla fast vid, och utforska på egen hand. Utbildning: kvällskurser på Konstfack och Berghs Reklamskola i Stockholm. Jag är sedan slutet på 80-talet verksam och bosatt på Öland.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Verksam

Borgholm