Sophi Vejrich

Sophi Vejrich

Jag ställer regelbundet ut i Sverige och har även haft en del utställningar i Japan. Mitt arbete består främst av skulpturer och även fotografi och video. I mina skulpturer/objekt arbetar jag med ett slags assemblage där jag bl.a. använder mig av färdiga föremål som jag sedan bearbetar och kombinerar med andra material. Min konst fungerar många gånger som besvärjelser för att bearbeta händelser och tillstånd. Jag vill rikta om betydelser och vända upp och ner på begrepp, förorsaka en krock där populärkultur, högstämdhet, parallella världar, dysfunktionalitet och slapstick möts. Perspektiven blir förskjutna och en tvetydighet växer fram.