Simon Häggblom

Simon Häggblom

SIMKA är projektnamnet för bildkonstnärerna Simon Häggbloms och Karin Linds gemensamma konstnärliga verksamhet. Genom SIMKA kombinerar vi vårt kunnande från bildkonst, scenografi och landskapsarkitektur. Centralt för vårt arbete är undersökandet och skapandet av olika rum och platser för mänsklig interaktion. Vi rör oss i spänningsfält mellan urbanitet och natur, fiktion och vanevärld. Verken är mer eller mindre permanenta, placerade i luckorna, de solitära eller upplösta rummen hos den offentliga eller privata sfären. De senaste åren har vi även producerat egna filmer som visats i utställningar och filmfestivaler.