Ricardo Donoso

Ricardo Donoso

Måleri är för mig en omedveten resa där jag fångar olika tillstånd av människan och naturen, platser och upplevelser, som lagrats i minnet. Verkliga och fiktiva fragment av former och färger som jag återger på mitt sätt. Ricardo Donoso