Petrus Bergstrand Nordenskiöld

Petrus Bergstrand Nordenskiöld

Mina målningar förklaras i grunden som en fusion mellan dekoration, uttryck och närvaro. Frekvens, vibration och rörelse. När jag komponerar ett motiv gör jag det främst för att fascinera mig själv. Mina målningar är också mitt konstnärliga uttalande under min tid. De är ett visuellt berättande tillstånd utan början eller slut. Jag målar och strävar efter att hitta en dialog med motivet och fånga en viss fantom-animation, vision och känsla med ett vagt ljud. När jag hör det här ljudet och känner animationen, vet jag att målningen är bearbetad och klar. Jag lämnar tolkningar åt betraktaren. My paintings are basically explained as a fusion between decoration, expression and presence. My paintings are my visual statement during my time. A story without words, with no beginning or end. In this space I paint and strive to find a dialogue with the motif and to capture a certain phantom animation, vision and feeling with a vague sound. When I can hear this sound and feel the animation, I know the painting is processed and ready. I perceive a name for the painting and leave the interpretation to the spectator.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Bromma