Oli Svenblad

Oli Svenblad

(f. 1985) Konstnär bosatt och verksam i Stockholm. Svenblad intresserar sig för frågorna vi inte kan besvara. Centralt är också relationen mellan nu och då och allas vår gemensamma miljö och historia. Arbetet blir mantran kring relationer, små och stora avstånd i tid och rum. Hur vi ständigt är sammankopplade. Olika tid och nedbrytningsprocesser sida vid sida. För Svenblad blir gravitationen en symbol för samhörighet: Vi existerar alltid i relation till andra. Utan varann blir vi vilse, förhållandelösa. Hen vill lyfta upp viktiga och värdefulla små ögonblick. Att tycka något är vackert, gott, att för en kort stund stimulera sinnena. Värdet och betydelsen av dessa ögonblick. Det som gör oss mänskliga och ödmjuka inför sådant som ligger bortom vår kontroll och är större än oss själva.

Utbildad på Konstfack

Antal besök

3 872

Verksam

Farsta