Michael Ellburg

Michael Ellburg

Med tankar och frågeställningar kring rum, tid och existens arbetar jag parallellt med flera olika uttryck, installationer, ljudverk, objekt, måleri, grafik och text, ofta med flera uttryck på samma gång. Kastar gärna om och förskjuter begreppen, en målning blir en plangeometrisk skulptur, en faktabok med information förvandlas till irrformation, en text blir ett grafiskt objekt, en påse ris vill visa att tiden finns, en inköpslista får poetisk tyngd när tillit har antecknats som en av sakerna som du behöver.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Stockholm