Melanie Wiksell

Melanie Wiksell

Melanie Wiksell arbetar med seder och bruk kring dödens historia, materiella och immateriella kulturarv. Genom att se tillbaka på sorgens riter och dess skildringar betraktar Wiksell sina verk som materiella propåer för att förbinda dåtid, samtid och framtid. Genom skulpturer, objekt och installationer utforskar hennes verk kollektiva och privata narrativ som utgår från tankar om förlust, minne, historia och plats.

Utbildad på Umeå Konsthögskola

Antal besökare

2 748

Verksam

Sverige

Antal verk till salu

14

Konst av Melanie Wiksell