Mathilda Frykberg

Mathilda Frykberg

Mathilda Frykberg (f. 1987, Värmland), konstnär verksam i Göteborg, är utbildad i fotografi vid HDK-Valand och arbetar tvärdiciplinärt med teckning, text, fotografi och film. I centrum står olika skådeplatser för mänskligt liv: hemnet-interiörer, uppdukade middagsbord, sydeuropeiska väggfasader i mörker, fiktiva turistorter, kyrkorum. Motiven återkommer och upprepas om och om igen. Scenerna visar spår på mänskligt liv men tycks tomma, kvarlämnade och ibland halvt förfallna. Genom ett repetitivt gestaltande av narrativ, minnen och mentala bilder framträder grundläggande existensiella frågor om samtida livsstil, förfall och hållbarhet. Mathilda Frykberg har under det senaste decenniet deltagit i flertalet utställningar i framförallt Stockholm, Göteborg och Värmland. Hon har arbetat redaktionellt med tidskriften ANTAL samt givit ut ett 20-tal egenproducerade zines.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på HDK-Valand

Verksam

Göteborg