Mathilda Frykberg

Mathilda Frykberg

Född 1987, utbildad vid HDK-Valand. Arbetar tvärdiciplinärt med teckning, text, video och fotografi.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på HDK-Valand

Verksam

Göteborg