Marie Sjölin

Marie Sjölin

Marie Malmborg (fd Sjölin) är född 1969 och bor och arbetar i Karlstad. Hon arbetar med en egen teknik där hon blandar måleri och linoleumsnitt. "I min konst rör sig uttrycket mellan välbehag och melankoli. Där finns människan i symbios med naturen, barfota eller sittande på marken, som för att förmedla min tanke om det goda och det viktiga. Deras sysselsättning är ytterst ringa. Kanske ett spel med småsten eller ett stilla kvällsbad. Det gemensamma för många av verken är det obestämda. Orum, otid och operson där publiken kan lägga i sin egen tolkning av bilden. Det kan vara en frusen scen, ett ömt möte, som ett ögonblick fångat ur en dröm. Min konst handlar om att stanna upp! Känslan som jag vill ge uttryck för är en motsats till vårt samhälles skyndsamhet. Men också om att öppna upp för människor att våga släppa på saker och att välja andra val i livet än de förväntade."

Antal besök

4 390

Konstverk

av Marie Sjölin