Marie Holmgren

Marie Holmgren

Med trädet som utgångspunkt och metafor för livskraft. Ibland går hon närmare, kind mot kind, hud mot hud. Händelser som satt spår; årsringar, utväxter, skador och knöligheter registreras med samma respekt och försiktiga avlyssning. Snittytor skapar bilder av en inre värld, likt minnen av tid och händelser, trädets egen berättelse, de blir lyriska beskrivningar av flöden som andas liv, natur och poesi. Marie Holmgren (f 1953) är född och uppvuxen nära skogen, på landet, på Hisingen i Göteborg. Hon är utbildad vid Konsthögskolan Valand (1971–1976). - har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg. Det egna konstnärskapet har hon utvecklat parallellt med ett flertal statliga, landstingsknutna och kommunala uppdrag som konsult och projektledare för offentlig konst. Hon har regelbundet ställt ut i Sverige och utomlands och skapat flera offentliga gestaltningar, senast på Rågårdens Rättspsykiatriska klinik utanför Göteborg.