Marie Capaldi

Marie Capaldi

Marie Capaldis bildvärld kretsar kring det vardagliga, hemmet och familjemedlemmarna. Framförallt kring sina tvillingflickor som skildrats och följts sedan de var spädbarn till unga kvinnor. Tvillingidentiteten är central i konsten. Det är inte enbart tvillingflickorna hon målar utan även dubbletter av sig själv, av koppar, katter, blommor etc, Marie identifierar sig själv i dessa spegelbilder - tvillingbilder. Enligt Capaldi handlar måleriet om identitet och spegling, likhet och olikhet.