Mariana Ekner

Mariana Ekner

Jag arbetar inom flera genrer som skulptur, grafik ,teckning, Artist's Brooks. Beroende på vad det är jag vill gestalta hittar jag det ultimata mediet och använder det i min praktik

Utbildad på Konstfack, HDK-Valand

Verksam

Hägersten