Magnus Säker

Magnus Säker

Min konst kommer ifrån mitt inre lustfyllda JAG som genom åren format min konst från teckning till nutida och ohämmade skapande i färg och form. Utbildning: 100% AUTODIDACT Under min egensinniga utveckling har jag provat mig fram i olika tekniker och med olika material och funnit den grund i arbetssätt som jag idag primärt skapar efter. Jobbar väldigt mycket med kombinationen våt färg i form av akryl och sprayfärg. Har med tiden lärt mig hantera dessa olika tekniker på mitt eget sätt och gjort dom till ETT. Jag målar allt mellan abstrakt och till viss del föreställande. Med de abstrakta målningarna jobbar jag ofta med djup i olika nivåer som ger en stor rymd i betraktelsen. De lite mer föreställande målningarna har alltid ett känslotema. Ofta kärlek och innerlighet antingen med en ensam formfylld kvinna eller med ett lustfyllt par men ibland även med kaxig och dominant feminin sexighet utan att glida över kanten och bli pornografiskt. CV - Eng ARTIST: MAGNUS SÄKER My art comes from my inner lustful SOUL. Over the years this has shaped my art from drawing to contemporary and unbridled creativity in color and shape. Education: 100 % AUTODIDACT During my willful progress I have tested many techniques and used different materials and thereby found a base in my way of working that I primarily use today. I work a lot with the combination of acrylic wet paint and spray paint. Time has taught me to handle these different techniques in my own way and to make them into ONE. I paint everything from abstract to somewhat figurative. In the abstract paintings I often work with depth at different levels, providing a large space of contemplation. The more figurative paintings always have an emotional theme, often love and intimacy either with a single form filled woman or with a joyful couple. And sometimes with a cocky and feminine sexiness without slipping over the edge and becoming pornographic. Utbildning: 100% AUTODIDACT Medlem i konstnärsförening SVENSKA KONSTNÄRSFÖRBUNDET & BUS Utställningar // Exhibitions - 2012 Exhibition - Art Bålsta - Sweden - 2012 Exhibition - Hammarby Konsthandel - Sweden - 2013 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden - 2013 Exhibition - Bålsta Doktorn - Sweden - 2013 Exhibition - Fuglia - Italy - 2013 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden - 2013 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden - 2013 Exhibition - Virsbo Konstall - Sweden - 2013 Exhibition - Barcelona - Spain - 2014 Exhibition - Gallery Quirinus - Sweden - 2014 Exhibition - Toscana Nordic - Pisa - Italy - 2014 Exhibition - Gallery 69 - New York - USA - 2014 Exhibition - Dubai - 2014 Exhibition - London - 2015 Exhibition - Paris - 2015 Trädgårds Exhibition - Bålsta - 2016 Exhibition GALLERY MAGNO ART – Skokloster - 2016 Exhibition Gallery T - Stockholm - 2016 Exhibition GALLERY MAGNO ART – Stockholm - 2017 Exhibition GALLERY MAGNO ART – Stockholm - 2017 Trädgårds Exhibition - Bålsta - 2018 Exhibition GALLERY MAGNO ART - Stockholm - 2019 Exhibition Stenhuset - Skokloster - 2019 Trädgårds Exhibition - Bålsta - 2019 Exhibition Gallery T - Stockholm - 2019 Exhibition Grand Hotell - Stockholm - 2020 Exhibition Grand Hotell - Stockholm - 2020 Exhibition Las Vegas - USA

Verksam

Magnus Säker