Louise Swärdshammar

Louise Swärdshammar

I mitt skapande utforskar jag ofta det kvarlämnade, övergivna och där den fysiska världen kan ses som ett symboliskt bilduttryck för människans inre omständigheter. In my artwork, I often explore the left behind, abandoned, and where the physical world can be seen as a symbolic expression of the human inner circumstances.

Verksam

Ljungbyholm