Lou Fallenius

Lou Fallenius

An artist working in the fields of collage, photography, storytelling and illustration. Trying to create storys about fantasies and of possible ways to be free from the violence of power, money and war. The dream of being able to live it good through ones own way, in peace and respect with the earths wonders and creatures. En konstnär som arbetar inom områdena collage, fotografi, berättande och illustration. Försöker skapa berättelser om fantasier och om möjliga sätt att vara fri från maktens, pengarnas och krigets våld. Drömmen om att kunna leva det bra på sitt eget sätt, i fred och med respekt för jordens under och varelser.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

124 62 Bandhagen