Liida Hardner Larsson

Liida Hardner Larsson

"Jag är bildkonstnär och arbetar med textil i en teknik där lager av siden, trasa och lump samsas i olika uttryck och som "tecknas" fast med min symaskin. Jag arbetar i såväl stora som små format. Mina konstverk speglar oftast livet i alla dess former."