L. Christeseva

L. Christeseva

Ludmila Christeseva är bildkonstnär och kurator. Hon har sin MFA i konst och textildesign från Belarus. Christeseva har även en MFA från Stockholms Universitet inom modevetenskap och har läst på Konstfack. I sitt arbete fokuserar hon på genus, identitet och representationsfrågor inom olika kulturer. Christeseva är AD och verkställande producent för den internationella utställningen "Ingmar Bergman and His Legacy in Fashion and Art" (2018) för Svenska institutet och Sveriges ambassader världen runt. Ett hundraårigt arv av stolthet och drivkraft som följde med 100 år av kvinnlig rösträtt, firade Christeseva med en sprakande modevisning utmed Strandvägen. Sveriges mest inspirerande kvinnor blev inbjudna av konstnären för att agera modeller och stödja kvinnor som vill leva ut sina kreativa drömmar. En av deltagare var Christina Johannesson, den svenska ambassadören i Minsk.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Verksam

Stockholm