Kathie Pettersson

Kathie Pettersson

Jag arbetar till synes oförutsägbart, ofta med en tydlig eller flera tydliga former som får bära upp oredan i mina bilder, en strävan efter att förenkla och få betraktaren att uppleva ett igenkännande