Karin Nordgren

Karin Nordgren

Jag jobbar samtidigt i flera processer och med olika tekniker. Jag hittar på egna sätt att framställa, upprepar ofta ett tema där jag gestaltar det jag ser i det omgivande landskapet. Ofta blir mina verk till serier där idén utvecklas i upprepningen. Jag ställer upp regler runt arbetsprocessen. Jag ser det som att jag tänker i materialet. Jag bor och arbetar i Skellefteå. Det norrländska landskapet har stor betydelse i mitt arbete. Jag ser på det som en direkt vilja att gestalta men också något som handlar om ens egen relation till ett landskap. Om att höra till något och att försöka förstå vad det handlar om.