Jesper Bror Palmqvist

Jesper Bror Palmqvist

Genom att utforska kontrasten mellan sofistikerat och vulgärt letar jag kryphål för att komma undan den heterosexuella ordningen. Estetiker och material som jag missförstår, avskyr eller känner mig besläktad med tilltalar mig då jag kan ifrågasätta, relatera och problematisera. Det teasande, ofulländade och provocerande aktiverar och motiverar mig. I min praktik vill jag sluta be om ursäkt på ett formellt men utmanande sätt. Förklara hur sexualitet, identitet och omgivning villkorar mitt liv. Hur mina erfarenheter tvingar mig till prydhet. Hur min identitetskris brottas och vill enas.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Verksam

Hägersten