Jenny Källman

Jenny Källman

Jenny Källman är född 1973 och verksam i Stockholm. Hon har en examen från Högskolan för film och fotografi i Göteborg och en master från Konstfack i Stockholm. Jennys arbete pendlar mellan det dokumentära och det iscensatta fotografiet och bilderna har beskrivits som vore de stillbilder från en film och har en nära koppling till betraktarens fantasier.
Representeras av Björkholmen Galleryarrow

Utbildad på Konstfack

Antal besök

6 161