Jenny Källman

Jenny Källman

Jenny Källman är född 1973 och verksam i Stockholm. Hon har en examen från Högskolan för film och fotografi i Göteborg och en master från Konstfack i Stockholm. Jennys arbete pendlar mellan det dokumentära och det iscensatta fotografiet och bilderna har beskrivits som vore de stillbilder från en film och har en nära koppling till betraktarens fantasier.