Jean-Pierre Saracco

Jean-Pierre Saracco

Jean-Pierre tog studentexamen i filosofi 1968 och började därefter studera på konstskola i Marseille. På 70-talet studerade han grafiskformgivning på Konstfack i Stockholm, och har sedan främst arbetat som AD med audiovisuell kommunikation i sitt yrkesliv. Senaste 10 åren har han undervisat i bild på högstadiet och håller numera egna akvarellkurser. Jean-Pierre har under alla år haft många utställningar både i Frankrike och Sverige. Han är medlem i Art Nordique, NAS(Nordiska Akvarellsällskapet), KiVa(konstnärer i Vallentuna), Karby Gård Grafiker (Täby Kultur Centrum Karbygård) och Konst i Roslagen. Han erhöll Akvarellstipendium 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.