Helena Norell

Helena Norell

Helena Norell bygger kompositioner av olika former i sitt måleri såsom cirklar eller färgfält, reducerade till en sammanfattning. Ytorna är platta men kan ha olika strukturer. Målningarna med cirklar har skuggor som i feltryckta serietidningar. Titlarna på målningarna beskriver inte vad vi ser utan fungerar som en mental kullerbytta för att frigöra det egna seendet och associationerna. Helena Norell fick stipendium från Stiftelsen Clarence och Else Blums fond 2019 med motiveringen: För ett måleri som med stor koloristisk täthet och växlande perspektiv öppnar upp labyrintiska bildrum som ständigt överraskar med förbluffande mångtydighet. Helena Norell har studerat på Konstfack och har en magisterexamen, MFA i konst. Hon har också studerat konsthistoria vid Stockholms universitet.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på Konstfack

Verksam

Stockholm