Hans Isaksson

Hans Isaksson

Born in Kiruna 1962. Lives and works in Stockholm 1995 - 2000 Master of Fine Arts, Konstfack, University of Arts and Design, Stockholm
Representeras av Björkholmen Galleryarrow

Utbildad på Konstfack

Antal besök

4 100

Antal verk till salu

4

Konstverk

av Hans Isaksson