Hanna Gumowska Wagnås

Hanna Gumowska Wagnås

Jag är en bildkonstnär. Den huvudsakliga delen av konstnärliga utbildningen har jag från Polen, därefter kompletterat på Konstfack i Stockholm. Är medlem i Konstnärernas Riks Organisation (KRO). 1981-2007 bodde jag i Upplands-Bro och var KROs ombud för Upplands-Bro konstnärer; ingick i KRO-s invalds nämnd under några år, startade konstförening Konstformer. Sedan 2007 bor jag och min man Arne Wagnås - bildkonstnär - i Bålsta (Uppsala län). Eftersom jag ogillar att prata själv om mitt konstnärskap citerar jag text ur katalog till min individuella utställning i Polen: "Hanna Gumowska Wagnås, ty hennes alster föranledde mig till en sådan reflektion, med hjälp av sina verktyg, skapar en intrigerande värld. Inom den finns inte den allmänna vardagens aggression. Hon använder sig inte heller av dynamiska medel, eller den lättsinniga, mekaniska abstraktionen. Hennes visualisering går precis åt motsatt håll. Hon bygger istället på det varma klimatet. Detta genom att tillämpa medel för att komma ditt, där asylen finner själen. /…/ Det viktiga är, att man inte ska vika för, undergå trycket för molekyler analys. Detta pussels element måste man beakta som helhet. Man måste framför allt ge efter det innersta rytmen, intuitionen och konstnärliga världen av Hanna Gumowska Wagnås. Det räcker att sjunka i den." Lech M. Jakob

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Häggvägen 6