Gudrun Wirgård

Gudrun Wirgård

Skulpterar och porträtterar. Ansiktet. Allt får sammansmälta. Allt får plats. Tanke och känsla. Erfarenhet. Oro och bävan. Längtan. Livet. Ett hem. ”Konsten är det enda uttryckssätt som hindrar oss från att falla sönder i olika delar, den gör oss till ett med oss själva och världen” formulerar C Krook. Gestaltningarna rör sig intill avsked och möte, moderskap och dotterskap och hem. Materialen är gips, lera och brons. Utbildning: Konstfack 2018-19: Helighetens Bilder 15 hp Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet 1992-1997.