Fredrik Wimmercranz

Fredrik Wimmercranz

I mitt skapande är spontanitet och nyfikenhet centralt. Jag strävar efter att vara lyhörd samt fånga och uttrycka stunder som uppstår. Försöker alltid omfamna ny teknik som för mig tidigare är obekant. Därigenom utmanar jag mig själv genom att inte ständigt återupprepa tidigare processer. Att behålla det väsentliga i mitt skapande men förfina arbetet från tidigare experiment har varit en stor lärdom. Jag värdesätter hur slumpmässiga penseldrag kan, i sin helhet, representera något unikt för varje betraktare. Mina bilder utforskar omväxlande motiv, från verklighet till fantasi i varierande form. Jag förs fram av ett driv att uttrycka den och det är en stor anledning till varför jag dagligen skapar bilder. Jag har sedan länge en förkärlek för ljudkomposition. Genom åren har jag komponerat en mängd elektronisk musik. I mitt skapande har jag en ambition att fördjupa mig i kombinationen av bild och ljud. Jag ser det som en möjlighet att utmanas i mitt konstnärskap.

Curriculum vitae

arrow

Verksam

Sundsvall