Emma Brålander

Emma Brålander

Som konstnär och inredningsarkitekt vill jag kombinera rummet och konsten och jag använder mig framför allt av måleri som verktyg i mitt skapande. Trots sin platta, stilla yta vill jag ge ett starkt intryck av rörelse och djup. Med hjälp av färg och komposition gör jag platta ytor tredimensionella och tvärtom. Jag tycker att mitt konstnärskap lämpar sig bäst i offentliga miljöer. Helst jobbar jag i stor skala, som att måla hela väggar. Eller varför inte hela rum? Kanske kan jag hjälpa er med ett väntrum, en korridor, eller någon annan plats på kontoret som behöver piggas upp!