Emil Z Ekberg

Emil Z Ekberg

I mitt konstnärskap har jag arbetat progressivt med teckningsmediet och utvecklat egna tekniker inom teckningscollage och experimenterat med digitaliserade teckningar, AI och projektioner. Som konstnär försöker jag alltid att skapa bilder som ifrågasätter vad teckning är och kan vara. Att utvidga och utveckla begreppet teckning ser jag som en viktig uppgift och jag vill alltid arbeta progressivt på gränsen för begreppets ramar. I min bildvärld arbetar jag ofta med djur och landskap som metaforer för människor och mänskliga situationer och känslor. Jag ställer i mina bilder kontrasterande koncept mot varandra oftast positivt och negativt laddade som det vackra och grandiosa gentemot det mörka och hotfulla. Teckningarna är ofta fulla av djur laddade med sin egen symbolik och kulturella betydelser. I mina bilder blir de metaforer och aktörer i scener om människor, vår civilisation i dess bästa och dess mörkaste former och i dess pågående sönderfall. Mina verk och mitt konstnärskap är i grunden existentiellt och samtidsskildrande då min bilder kan ses som moderna memento mori i en tidsålder då den fria världen aldrig tidigare varit närmare en kollaps.