Elina Dahl

Elina Dahl

Jag utgår oftast från en färg när jag målar, en dynamik och struktur skapas i arbetet med färgernas samspel. Jag målar i ett flöde när inspirationen kommer, då går det fort och målandet kan vara ganska intensivt. Jag låter känslan snarare än tanken styra. I de slutliga verken upplevs ofta ett lugn och harmoni. Målningen får sin kontext i samspel med rummet och betraktaren, det är där verket kommer till sin rätt. Jag arbetar även med collage, färg och form tar sig uttryck i ett lustfyllt skapande, bildar miljöer och rumslighet. Collagen i olika storlekar inramade in i återbrukade ramar, trivs gärna ihop flera på samma vägg men fungerar även fint var och en för sig.

Utbildad på Nyckelviksskolan

Verksam

Valbo