Elin Bengtsson

Elin Bengtsson

Born in Halmstad, Sweden, 1981. Lives and works in Malmö. MFA, San Francisco Art Institute, 2012. BFA, Valand School of Fine Arts 2009.
Representeras av Rostrumarrow

Utbildad på HDK-Valand

Antal besökare

3 585

Verksam

Sverige

Antal verk till salu

4

Konst av Elin Bengtsson