Daga Wennerström

Daga Wennerström

Object Creatures Toy figures, more or less recognizable, participate in a gadget sculpture that I have built to depict in colour. Round and square and conquering a deeper understanding of cubism and impossible figures drives me forward in my own surreal and paradoxical way. Sometimes I paint Outdoor Aquarelle in Stockholm City. Objektvarelser Leksaksfigurer, mer eller mindre igenkänliga, deltar i en prylskulptur som jag har byggt upp för att avbilda i färg. Runt och fyrkantigt och att erövra en djupare förståelse för kubism och omöjliga figurer driver mig framåt på ett eget surrealistiskt och paradoxalt sätt. Ibland målar jag Outdoor Aquarelle i Stockholm City.