Clara Fina Frisk Hansson

Clara Fina Frisk Hansson

Clara Fina Frisk arbetar skulpturalt, främst med textil som medium och med slumpen som följeslagare. Oavsett vilket material Clara Fina arbetar med, är målet att skapa verk som ser ut att vara slumpmässiga, naturliga, organiska och mjuka. Som vid en närmare anblick kanske egentligen har en annan karaktär. Med stort intresse för de textila materialens egenskaper, utforskar hon olika tekniker på ett intuitivt sätt. I en balansgång mellan det kontrollerade och det okontrollerade, söker hon ett uttryck som berör och ifrågasätter vad som är naturligt och onaturligt, spontant eller tillgjort.

Curriculum vitae

arrow

Utbildad på HDK-Valand

Verksam

Clara Fina