Christine Foss Eriksson

Christine Foss Eriksson

Mina bilder är oftast abstrakta eller halvabstrakta, med inspiration av blomster, växtdelar som löv och slingrande former, eller livets olika träd. Mitt måleri har ibland inslag av exotisk inspiration från orienten, med dess snirkliga sensuella former, ornament och glitter. Andra gånger finns det inspiration ifrån det asiatiskt avskalade och förenklade. Det finns alltid en extra tanke i det jag gör i min konst. Det är upp till betraktaren att se, eller ha sin egen bild och tolkning. Det är också viktigt för mig att se, och en önskan om att andra också ska se – former, färger, texturer, eller bilder och figurer eller symbolik i t ex det abstrakta. I vardagen, i det som finns omkring oss, det vackra, det rofyllda, det som ger en extra dimension. Det som har börjat som en form av min mindfulness – närvaro i nuet – har jag utvecklat till ett glädjefyllt, färgstarkt måleri med experimenterande inslag och blandteknik, och ett öppet sinne. My pictures are often abstract or semi-abstract, with inspiration of flowers or floral patterns, of parts of plants or flowers such as leaves and windling shapes, or different “trees of life”. My paintings sometimes has parts of exotic inspiration from the Orient, with it’s windling sensual shapes, ornaments and glitzy styles. At other times there is inspiration from the Asian simplified structures and compositions. There is always an extra idea or thought in what I do in my arts. It is up to the viewer to see, or to have her or his own picture and interpretation. It is also important for me to see, and a wish about that other will to, to see – shapes, colours, textures, or pictures and figures or symbolic aspects for example in the abstract. Also in the daily life, in what surrounds us, the beautiful, the peaceful, and the things that give an extra dimension. What has started as a form of mindfulness – presence in the present – I have developed into a joyful, colourful painting with experimental parts and mixed-media-techniques, and an open mind.