Christina Ekstrand

Christina Ekstrand

Artist from Stockholm, Sweden. 1993 – 1999 MFA, Royal Institute of Art, Stockholm 1992 – 1993 Idun Lovén, Stockholm 1983 – 1986 Konstfack, Stockholm
Representeras av S.P.Garrow

Antal besökare

1 890

Verksam

Sverige