Christian Poignant

Christian Poignant

"Med naturen som utgångspunkt och en stark förankring till vatten, hav och kust skapar Christian Poignant sina verk i gränslandet mellan det abstrakta och det figurativa. Verken består ofta av formelement där möten och speglingar, ljus, luft och kontraster får stor betydelse. Konstnärens uppväxtår i den svenska skärgården har präglats av skärgårdens yrkesfolk, fiske och båtar, klippor och hällar och har gjort stora avtryck i konstnärens medvetande. I sin ateljé låter Poignant målningarna växa fram i en dynamisk process där minnesbilder och visioner växlas med arbetets förlopp och där en målning ständigt kan ta sig nya vägar. Underlaget som Poignant oftast använder till sina oljemålningar är pannå vars fasta och släta yta, genom skrapning och bearbetning, möjliggör nya vägar framåt när underliggande lager av färg exponeras."