Christer Carlstedt

Christer Carlstedt

Bildkonstnär, grafiker och typograf. Född 1949 i Örnsköldsvik, där han även är verksam. Han studerade vid Ålsta folkhögskola, konstlinjen 1976-1978. Han är verksam inom tryckeri och typografi och arbetar med såväl konst, som boktryck. Den norrländska naturen är den stora inspiratören. Hans formspråk ligger i gränslandet mellan det abstrakta och det föreställande. Det finns dock ingen konsekvent grad av det ena eller det andra, som är genomgående i hans bilder. Istället kan formspråket varieras från en bild till en annan. I en teckning som Granmöten, dominerar de figurativa inslagen så pass mycket att det inte råder några tveksamheter till vad det är som avbildas.